Енигма Технолоджи English 

Енигма Технолоджи
Услуги
Консултации по изграждане на цялостен бизнес модел в Интернет

Business Models for InternetРазвитието или пренасянето на търговската дейност на една компания в интернет е свързано с редица предизвикателства, за които предприемачите често не са подготвени. Всеки един уеб проект се развива и зависи от три отделни инфраструктури – технологична, медийна и финансова.

Технологичната инфраструктура обхваща необходимия хардуер и софтуер. Колкото по-мащабен е съответният проект, толкова по-сериозно трябва да се подходи към тази част, още повече ако съдържа форми на електронно разплащане.

Интернет е преди всичко платформа за масови комуникации и по тази причина е необходимо да се дефинира правилната медийна инфраструктура, която да осигури среда за нормално общуване между сайт и потребител. Изборът на дизайн, информационната архитектура, потребителският интерфейс, съдържанието и форматите определят степента на ефективност на комуникацията между двете страни. Правилното проектиране на тези аспекти е от съществено значение за успеха на проекта.

Финансовата инфраструктура изяснява ключовия въпрос, как точно сайтът ще генерира приходи. Внимателното проучване на пазара и тестване на различните модели на печалба може да спести сериозни разочарования и парични загуби.

На базата на значителния ни опит в цялостното развитие на различни по обхват и тематика уеб приложения, нашите консултанти предлагат помощ за всеки етап от развитието на проекта:

  • Анализ на пазарните възможности
  • Избор на бизнес модел
  • Изграждане на отношения с потребителите
  • Интернет маркетинг и реклама
  • Проследяване на обратната връзка
 
Enigma Technology © 2006 - 2024