Енигма Технолоджи English 

Енигма Технолоджи
Проекти
За професионалистите

COMFORT.BG се утвърди като място, където всеки професионалист в бранша може да получи необходимата актуална информация, както и да обмени мнение със свои колеги. Няколко специализираните рубрики оформят професионалната информационна среда на портала.

Новини
Обновявани ежедневно, новините в COMFORT.BG предават в кратка форма най-заначимите събития в бранша. Разделението им в отделни категории дава възможност за проследяването на новините в тясно профилирана област. Абонатите на портала имат възможност да участват с информация в рубриката. В такъв случай, към новината се прилага връзка с представянето на фирмата.

Работа
COMFORT.BG предоставя най-актуалната информация за работа в бранша, подавана от фирмите абонати и от специализирани агенции в областта на човешките ресурси.

Конкурси
Рубриката съдържа редовно обновявани конкурси за обществени поръчки, както и частни търгове, обявявани от абонатите на COMFORT.BG.

Нормативна уредба
Тук може да се намери цялата нормативна уредба, необходима за фирмите от бранша.

Календар
Съдържа всички значими събития в областта на строителството, архитектурата и обзавеждането през текущата година.

 
Enigma Technology © 2006 - 2024